Các bài viết mới nhất của ORIBEANS COFFEE

14 Tháng Bảy, 2017
D’codes là trường đầu tiên đào tạo về cafe chuyên sâu tại Việt Nam. Với các khóa học tại Việt Nam từ giáo viên quốc tế, […]
15 Tháng Bảy, 2016

우리에 대해 (Korean version)

  Oribeans 커피 – 좋은 맛 성숙에서. 우리의 설립자 바흐 홍손 베트남의 커피 문화를 개선하는 방법에 대한 다양한 아이디어를 연주하기 시작하면 이야기는 2 년 다시 시작합니다. […]
14 Tháng Bảy, 2016

关于我们 (chinese version)

关于我们 Oribeans咖啡 – 从成熟到细味。 故事前传2年前,当我们的创始人巴赫宏顺开始,关于如何提高越南的咖啡文化各种想法的发挥。因此,Oribeans咖啡成立。而现在,Oribeans现在3业务领域:Oribeans咖啡店,Oribeans批发和Oribeans Roastery咖啡。 这个名字ORIBEANS代表奉献为我们身边的每一个人的咖啡新浪潮,生产出高品质的咖啡运动的愿望:单一产地咖啡。 今天,我们拥有一批有才华和激情的人做的咖啡文化更好,日常的。我们也骄傲的Q阿拉比卡平地机由CQI认证,我们的创始人巴赫宏顺的。 在Oribeans,我们关心我们的环境,我们关心我们的客户 – 这就是为什么我们不断发展我们的业务和创造新产品,透明和喜悦。 我们挑战自我,创造新的东西,真棒增加越南咖啡的价值。 我们现在提供的咖啡greenbeans,烤咖啡豆在越南大叻一样,西原,山萝,从罗布斯塔阿拉比卡到一些非常好的区域。 关于越南咖啡业的任何信息,或者您需要帮助,请与我联系。 欲了解更多信息,请联系Mr.Son – (+84)904301996 电子邮件:oribeanscoffee@gmail.com Oribeans Flagshop:没有108,陈辉寮街,巴亭区,河内
14 Tháng Bảy, 2016

заявление (russian version)

Oribeans Кофе – от спелости до тонкого вкуса. История начинается 2 года назад, когда наш основатель Бах Хонг Сон начал играть с различными идеями о том, […]
14 Tháng Bảy, 2016

About us (Eng. version)

Oribeans Coffee – from ripeness to fine taste. The story begins 2 years back, when our founder Bach Hong Son started to play with various ideas […]
14 Tháng Bảy, 2016

Hướng dẫn mua hàng và thanh toán

Đối với các sản phẩm của Oribeans Coffee như cà phê nguyên hạt/ xay sẵn theo size yêu cầu dụng cụ pha cà phê nhập khẩu […]