Các bài viết mới nhất của ORIBEANS COFFEE

5 Tháng Một, 2016

4 nhầm lẫn thường gặp với Café Culi

1. Culi nghĩa là “tròn” theo tiếng Pháp. Không đúng. Tròn trong tiếng Pháp là “rond (e)”, khối cầu là “sphère” ➡ Tên gọi chung để chỉ […]
15 Tháng Hai, 2015

Oribeans chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua. Dịp Tết Ất Mùi này, chúng tôi sẽ nghỉ từ ngày […]
17 Tháng Chín, 2014

Review của khách hàng dành cho quán

Điều này luôn là động lực để chúng tôi làm tốt hơn! Cảm ơn khách hàng đã luôn ủng hộ Oribeans, ủng hộ không gian của quán!