D’codes là trường đầu tiên đào tạo về cafe chuyên sâu tại Việt Nam.
Với các khóa học tại Việt Nam từ giáo viên quốc tế, bằng cấp toàn cầu.

Chúng tôi cho ra đời học viên D’codes Việt Nam xuất phát từ sự biết ơn

và mong muốn nâng cao chất lượng cafe của Việt Nam thông qua công

tác đào tạo. Trường đào tạo D’codes Việt Nam được thành lập bởi những

chuyên gia hàng đầu về cafe tại Việt Nam và Thế giới về giảng dạy, giáo

trình chuẩn SCA bài bản, chuyên nghiệp cùng với các lớp học đa dạng từ

cơ bản tới nâng cao để xây dựng kiến thức và kỹ năng chuẩn cho những

người trong chuỗi giá trị về cafe

Các bạn có thể tham khảo qua Fb https://www.facebook.com/dcodesvietnam/

Chúng tôi tin rằng thông qua công tác đào tạo sẽ nâng cao chất lượng cafe của Việt Nam.