Những người Barista phải rất mất công mới tạo ra được những hình vẽ rất đẹp trên ly cà phê, vậy khi uống làm thế nào vừa ngon, chúng ta vừa không phá vỡ hình ảnh đẹp tuyệt vời này, hãy xem video dưới đây nhé!